Flere på hotellene i juni

Stadig flere utlendinger tilbringer natten på hoteller på Vestlandet. Men svensker og dansker velger bort Hordaland, kanskje til fordel for Sogn og Fjordane.