Kripos' folk ankom Lærdalsøyri mandag ettermiddag.

I dag kom Kripos for å bistå det lokale politiet i arbeidet med å finne brannårsaken til Lærdal-brannen. De fikk noen få timer med dagslys, før de pakket sammen like etter klokken 17.

— I dag har vi først og fremst ryddet og klargjort tomten for morgendagen, sier kriminaltekniker Jan Bjarte Skrøppa i Sogn og Fjordane politidistrikt.

- Har dere blitt sikrere på hvor brannen startet etter dagens arbeid?

— Vi er relativt sikre på hvilket hus den startet i, sier Skrøppa.

- Veldig vanskelig

- Hva tror du om muligheten for å finne brannårsaken?

— Jo mer ødelagt det er etter brann, jo vanskeligere er det. Ingenting er umulig, men her er det såpass oppbrent at det vil bli veldig vanskelig, sier Skrøppa.

— Vi må nå prøve å skaffe oss oversikt. Vi har akkurat kommet og skal se oss rundt og finne ut hva vi har i vente, sier politioverbetjent Sølvi Harjo i Kripos til VG.

Det er fortsatt for tidlig å si noe om årsaken til brannen.

— Vi har en oppfatning av hvor brannen startet, men utelukker ingenting. Vi kan fortsatt ikke utelukke at brannen startet flere steder, sier regionlensmann Åge Løseth.

- Fantastisk innsats

Politiet utelukker heller ikke at brannen var påsatt.

Det var sterk vind i Lærdal da flammene herjet natt til søndag. Vinden førte med seg glør gjennom luften, som gjorde at brannen kunne spre seg over et større område. Løseth berømmer de over hundre mannskapene som jobbet iherdig etter at brannen brøt ut.

— De har gjort en fantastisk jobb i Lærdal. Jeg er veldig glad for at de fikk ut alle, og at ikke liv gikk tapt.

Politiet går bredt ut i etterforskningen, både når det gjelder avhør av vitner og tekniske undersøkelser, forteller Løseth.

- Vanskelig etterforskning

— Brannen fikk et voldsomt omfang. Derfor er det viktig at vi søker å finne flest mulig svar.

Sentralt for etterforskningen blir avhørene av dem som var i huset hvor politiet antar at brannen startet.

Han sier at det har vært spesielt for et lite lensmannsdistrikt å få så mange alvorlige hendelser på kort tid.

— Vi har hatt brannen i Gudvangatunnelen, dødsulykke på Fardal og bussdrapene. Det har vært krevende og belastende. Vi har fått kritikk tidligere for å ikke ha vært raske nok til å trykke på den store knappen. Mitt inntrykk er at vi har gjort det denne gangen, sier Løseth.

Han skryter av hjelpen de har fått av kolleger ved andre lensmannskontor og politidistrikter.

Trist syn mandag

Kripos har etablert hovedkontor i Årdal.

— Branner er noe av det vanskeligste politiet kan etterforske, sier seksjonssjef Håvard Arntzen i Kripos til NTB. Han uttaler seg på generelt grunnlag.

Mandag startet det omfattende arbeidet med å gjennomgå vitneopplysninger, tekniske spor og andre observasjoner som det første leddet i etterforskningen av brannen i Lærdalsøyri. Det lokale politiet har bedt om både teknisk og taktisk etterforskningsbistand fra Kripos. I første omgang sender Kripos fire personer til Lærdalsøyri to taktiske etterforskere, en brannetterforsker og en elektroingeniør.

— Nå er det oppstart av etterforskningen som står øverst på dagsordenen, sier operasjonsleder Inge Værøy idet lokalsamfunnet i Lærdalsøyri tar fatt på den første uken etter brannen som i helgen la store deler av det i ruiner.

Omfattende og stedvis totale ødeleggelser kom for dagen i dagslyset mandag.

Krevende etterforskning

Politiet har så langt ingen formening om hvordan eller hvorfor brannen i Lærdalsøyri startet. Etterforskningen kan bli svært krevende og vanskelig. Kanskje blir etterforskerne tvunget til å gi seg uten å ha fått brakt full klarhet i hva som skjedde da brannen brøt ut natt til søndag.

Det først de mandag begynte med, var å samle inn og systematisere så mye relevant informasjon som mulig, blant annet fra vitneopplysninger og observasjoner fra brannvesenet, men også om eventuelle strømfeil og vind- og værforhold da brannen brøt ut. Først når denne jobben er gjort, reiser politifolkene ut på skadestedet, ifølge Arntzen.

GÅR BREDT UT: Regionslensmann Åge Løseth sier de fortsatt ikke kan utelukke at brannen startet flere steder. ARKIVFOTO: BJØRN ERIK LARSEN
BJØRN ERIK LARSEN

Der venter det et omfangsrikt og møysommelig teknisk etterforskningsarbeid, som innebærer først å rydde unna store irrelevante gjenstander og sakte arbeide seg nedover til de minste bestanddelene av et skadested.— Vår oppgave er å finne ut hvor brannen startet og hva som forårsaket den, sier Arntzen.

Desto mer nedbrent skadestedet er, dess vanskeligere er det å kunne fastslå brannårsaken.

23 hus nedbrent

Søndag ettermiddag hadde 23 bygninger brent ned til grunnen, 16 av dem bolighus i tettstedet. Politiet betegner det nærmest som et under at ingen menneskeliv gikk tapt.

Utfordringen med slike relativt store skadesteder, hvor en rekke hus har brent ned til grunnen, er at det kan være flere arnesteder hvis brannen er påsatt, ifølge Arntzen. I vestlandsbygda derimot ser brannen ut til å ha startet i ett spesifikt hus, for så å spre seg videre til de andre bygningene.

Kripos' bidrag kan bli redusert eller økt, helt avhengig av de løpende behovene lokalt, ifølge seniorrådgiver Ida Dahl Nilssen i Kripos.

Parallelt med nitide, tekniske undersøkelser i brannruinene skal politiet nå avhøre vitner og jobbe med andre spor for å forsøke å ta rede på hva som var brannårsaken.