• MØHLENPRIS: Dette jernbanesporet starter på Dokkeskjærskaien, går inn i tunnelen i bakgrunnen og kommer ut ved Bergen Legevakt. Derfra krysser sporet Fjøsangerveien og fortsetter under Bygarasjen til godsterminalen på Nygårdstangen. Jernbaneverket ser ikke for seg at det blir brukt igjen. FOTO: Leif Gullstein

Gamle godsspor skal bort

Jernbaneverket ønsker å avvikle to godsspor i Bergen. Sporene til Dokken og Skolten har ikke vært i bruk på mange år.