• KAMP MOT KOMMUNEN: Randi og Kai Esten Dale ønsker å la datteren Marie flytte til en leilighet i Dimmelsvik, der de selv bor. I dag bor hun i et bofellesskap på Husnes. Kommunen sa først ja til flytteplanene, men snudde. FOTO: EIRIK BREKKE

- Kommuner vil fjerne brysomme verger

Da Randi Dale ville gi sin utviklingshemmede datter Marie et bedre tilbud, ba kommunen om at hun ble revurdert som verge.