Aristoteles (384-322 f.Kr.) var trolig den første til å utforme en teori om moralsk ansvar. Hans utgangspunkt var at det noen ganger er på sin plass å klandre personer som ikke oppfyller de kravene vi stiller til dem, og til å rose personer som har gjort seg fortjent til det. Når vi gjør det, er det fordi vi antar at de kan holdes moralsk ansvarlige for sine handlinger eller mangel på det.

Moralske arr

Aristoteles fremhevet også et annet viktig trekk ved moralsk ansvar, nemlig at en person må vite hva han gjør for å kunne holdes ansvarlig for sine handlinger. I mange tilfeller vet vi at vi skader andre, som ved utroskap eller utøvelse av vold.

Med globaliseringen har det imidlertid vokst frem nye typer skader som utfordrer den klassiske forståelsen av moralsk ansvar. Nå er det mulig å forårsake skade på mennesker og natur uten at vi merker det. Hvem vet hvem som har sydd klærne vi har på oss? Hvordan ble PC, mobiltelefonen, TV, smykker og parfyme til, og hvem har oversikt over hvor stort karbonavtrykk vi etterlater oss på jordkloden?

Liberale verdier

Vi mennesker vil gjerne beholde vår frihet til å leve som vi vil uten innblanding fra verken staten eller andre mennesker. Moralisering over hvordan folk lever sine liv kommer i konflikt med våre liberale verdier. Samtidig er det et viktig moralsk prinsipp — utformet av den britiske filosofen John Stuart Mill på 1800-tallet - som sier at vi kun har frihet til å leve som vi selv ønsker dersom det ikke skader andre. Så det bør være rom for å moralisere.