Kollisjon på Kolltveit

To biler kolliderte på riksveg 555 ved Kolltveittunnelen på Satra.