Dømt for overgrepsbilder og bildetrakassering

46-åringen ble ikke trodd på at han lastet ned seksualiserte bilder og filmer av barn ved en feiltakelse.

En 46-åring er i Fjordane tingrett dømt til seks måneders fengsel for bestittelse av overgrepsbilder og for å ha sendt intime bilder til en jente som på det aktuelle tidspunktet var 15 år gammel.

Mannen ga en uforbeholden tilståelse hva gjaldt det siste punktet i tiltalen.

Overgrepsmaterialet som ble funnet på PC-en hans, ble derimot lastet ned ved en feiltakelse, mente mannen.

Retten mener forklaringen ikke er troverdig.

Søkte på «incest»

Søkeloggen fra datamaskinen viste nemlig at han hadde søkt på ord som «incest» og «mindreårige jenter».

Retten mener mannen må ha vært klar over hva slags materiale han hadde lagret på sin private datamaskin.

«Retten har også merket seg at de aktuelle bilder og filmer ble forsøkt slettet av tiltalte få timer før tiltalte ble bedt om å forklare seg for politiet. [...] Han må således ha vært forberedt på at politiet ville ta kontakt med ham samme dag, og at de mest sannsynlig ville være interesset i få tilgang til hans PC», heter det i dommen.

Bildene og filmene han lastet ned viste i hovedsak poseringer av barn både før og etter pubertetsalder, men det var også materiale som viser overgrep mot barn, ifølge dommen.

Til sammen var det snakk om 770 bilder og seks filmer med en samlet spillelengde på rundt 50 minutter.

Tilsto i første avhør

Politiet brukte lang tid på å etterforske saken. Dette ble vektlagt i formidlende retning da straffen skulle fastsettes. Det samme gjorde tilståelsen over å ha sendt de intime bildene til den mindreårige jenten. Mannen tilsto dette allerede i første avhør.

Han er ikke tidligere straffet. Straffen på seks måneder er i tråd med aktors påstand. 60 dager av fengselsstraffen er utsatt med en prøvetid på to år. I tillegg er 46-åringen dømt til å betale 30.000 kroner i erstatning til jenten han utvekslet bilder med.

46-åringens forsvarer, Stig Nybø, opplyser til BT at mannen ikke har anket dommen. Den er dermed rettskraftig.