Den omstridte sjefen er Sissel Lerum, leder for Grønn etat i Bergen kommune.

Som BT har skrevet tidligere har både Magne Løvås AS og Bydrift AS klaget på at Svein Boasson AS fikk åttemillionerskontrakten med å pusse opp Korskirkeallmenningen.

Klagene handler om evalueringen av tilbudene som er kommet inn. Mens Magne Løvås har trukket klagen sin, har Bydrift sin advokat nå sendt et nytt brev til kommunen der de påpeker det de mener er feil i saksbehandlingen.

Inhabil?

Et av spørsmålene de tar opp er om habilitetsreglene er brutt.

De viser til at konkurransen er tilrettelagt og gjennomført av Mogens Loch Hansen, som jobber under Sissel Lerum i Grønn etat.

«Tilbudet fra valgte leverandør er inngitt av Svein Boasson AS hvor Sigurd Lerum Boasson er daglig leder. Sigurd Lerum Boasson er også oppgitt som tilbudt prosjektleder for det aktuelle prosjektet og det er etter konkurransegrunnlaget hans CV og erfaring som skal vurderes i konkurransen. Det foreligger en nær familiær forbindelse mellom Sigurd Lerum Boasson og etatssjef Sissel J. Lerum», skriver Åshild Fløisand i advokatfirmaet Steenstrup Stordrange.Hun viser deretter til habilitetsreglene som sier at dersom en overordnet er inhabil, kan ikke avgjørelser i saken fattes av en underordnet i samme forvaltningsorgan.

Dette er ikke første gangen det blir diskusjon rundt etatsjefens habilitet. I 2006 ble også problemstillingen reist.

Var bevisst

BT har bedt Sissel Lerum kommentere brevet. Hun har ikke svart våre henvendelser, men istedenfor blir BT kontaktet av Trond Stigen som er seksjonssjef i byrådsavdelingen for sosial, bolig og områdesatsing.

«Hei! Forstår det slik at du har bedt om en kommentar fra Sissel Lerum, Grønn Etat, vedr. klage på tildeling av kontrakt på N.korskirkealm. Lerum er inhabil i denne saken, og kan ikke kommentere rundt dette» skriver han i en melding. Stigen henviser til kommunaldirektør Magne Ervik når vi ber om en kommentar til brevet.

Ervik selv sier de skal svare på alle momentene som Bydrift har klaget på i denne saken.

— Jeg kan ikke svare detaljert rundt alt de tar opp. Men vi skal gi et samlet svar til klagen.

Han påpeker samtidig at de ikke har brutt habilitetsreglene da de tildelte millionkontrakten. Ervik sier det er «laget en konstruksjon», som gjør at denne saken ikke behandles i Grønn etat, nettopp for å unngå problemer knyttet til Lerums habilitet.

— Saksbehandlere i Grønn etat gjør forarbeidene, og så fortsetter saksbehandlingen i byrådsavdelingen, sier han.

- Urovekkende

Advokat Åshild Fløisand i Steenstrup Stordrange sier de ikke kan slå fast at det har skjedd noe brudd på habilitetsreglene.

— Vi har ikke alle faktum i saken. Men vi har fått bekreftet fra Grønn Etat at en saksbehandler som heter Mogens Loch Hansen har behandlet denne saken. Det er hans navn som står på korrespondansen, og vi har fått beskjed om at det er han som har foretatt evalueringen med de eksterne konsulentene. Derfor stiller vi spørsmål ved om dette er vurdert ut fra habilitetsreglene.Hun påpeker at klagen ikke bare gjelder spørsmålet om habilitet, men at det er begått klare brudd på anskaffelsesregelverket.

— Alle forholdene som er reist her er tatt opp gjennom tidligere klage til kommunen, uten at de har kommet med andre svar enn å gjenta den opprinnelige evalueringen. Vi påpeker at evalueringen er mangelfull, og mener klagen må besvares på en forsvarlig måte. Uavhengig av om leverandøren taper eller vinner, må de føle seg trygg på at det har skjedd en forsvarlig saksbehandling. Slik denne saken fremstår, er det urovekkende.