Tidligere denne uken skrev BT at en over hundre år gammel feil ble rettet opp da den lille holmen Trollholmen igjen ble en del av Os. Eieren, Helge Laastad, hadde da kjempet i en årrekke for at kommunegrensen skulle flyttes fra sør til nord, slik at holmen igjen kom inn under Os kommune.

Han viste frem kart fra 1859, som tydelig viste at kommunegrensene opprinnelig var lagt slik at holmen var en del av Os. På senere kart figurerte holmen plutselig på bergenssiden av kommunegrensen. Nå har byrådet bestemt seg for å godta en overføring av eiendommen til naboen i sør.

Har sendt krav

Os-ordfører Terje Søviknes (Frp) er tilfreds med å få den ett mål store holmen inn igjen i folden. Men han vil ha mer. Han viser til at Bergen og Os kommer til å diskutere den mye omtalte kommunereformen det kommende året.

— I den forbindelse bør vi se på dagens grense mellom Os og Bergen i Lysefjorden, sier Søviknes.

Allerede på begynnelsen av 2000-tallet, da Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) var byrådsleder, sendte Os en formell henvendelse om flytting av kommunegrensen. I dag skilles kommunene av kretsen Lysekloster. Osingene mente da at grensen burde vært flyttet til Fanafjellet. Det mener de fremdeles.

— Slik det er nå skilles Nordvik fra Lysekloster. Det er unaturlig at kommunegrensen går der. Det mest praktiske ville vært at grensen gikk på toppen av Fanafjellet.

Os kommer derfor til å sende et nytt brev til Bergen om å se på grensen på nytt.

Skifter kommuner

Søviknes viser til at Bergen kommune i dag må sende kommunalt ansatte, for eksempel i hjemmetjenesten, hele den lange veien over fjellet til beboerne i kommunen. Det mener han blir helt feil. Ordføreren i sør hevder sørsiden av fjellet har sitt nærmiljø mot Os, mens befolkningen på nordsiden beveger seg mot Fanahammeren og Fana-området.

Daværende byrådsleder Strøm-Erichsen var ifølge Søviknes avvisende til saken da den ble tatt opp i 2001/2002.

Det avskrekker ham ikke fra å ta opp saken på nytt, og ordføreren sier han allerede har drøftet saken muntlig med Bergens nye byrådsleder, Martin Smith-Sivertsen (H).

Søviknes påpeker at dersom dette blir aktuelt, må grenseflyttingen også være ønsket av beboerne.

— Da bør det avholdes en lokal folkeavstemning i Nordvik.

Avviser ikke

Akkurat den meningen høster støtte i toppen av rådhuset i Bergen, da byrådsleder Smith-Sivertsen blir konfrontert med kravet fra ordføreren i sør.

— Det er viktig at innbyggerne selv får ta stilling til om de ønsker å bli en del av Os, eller om de vil bli værende i Bergen, sier Smith-Sivertsen.

En folkeavstemning er eventuelt måten å gjøre det på, mener han, men påpeker samtidig at dette ligger et stykke inn i fremtiden.

— Vi skal ha flere diskusjoner om kommunestruktur og oppgaver fremover. Da blir nok denne saken litt liten i forhold til de samtaler som pågår.

Søviknes mener imidlertid at nettopp disse diskusjonene er en god anledning til å ta opp dette temaet. Når det gjelder kommunereformen, mener han Os har tre alternativer:

Forbli alene som vekstkommune

Gå inn i et nytt Stor-Bergen om flere ønsker det

Gå sammen med en eller flere av de mindre kommunene rundt dem

— Hele 2015 går med til drøftelser kommunene mellom. Så kommer det nok vedtak våren 2016, sier Søviknes.

VIL HA MER: Os ser ut til å få den lille holmen Trollholmen overført fra Bergen kommune. Nå vil Søviknes ha mer. Han synes et mer naturlig sted å strekke grensen mellom de to nabokommunene er midt på Fanafjellet. Da vil hele Nordvik bli innlemmet i kommunen i sør.
Tor Høvik (arkiv)