Lørdag 5. april i fjor rykket flere politipatruljer ut til en leilighet i Mathopen, etter melding om at en kvinne var funnet død i en leilighet.

Både politiet og en lege reagerte på omstendighetene på åstedet, noe som førte til at saken ble registrert som et drap, opplyser politistasjonssjef Tore Salvesen ved Bergen vest politistasjon.

Pågrepet og sluppet fri

Kvinnens samboer, en mann i 20-årene, ble pågrepet og siktet for drap. Men da kvinnen ble obdusert dagen etter, la politiet bort teorien om at det var skjedd noe straffbart.

— Obduksjonen støttet ikke opp om vår opprinnelige teori om at det var begått et drap. Det førte til at siktede ble dimittert, og ikke fremstilt for varetektsfengsling, sier Salvesen.

Samme dag sendte politiet ut en pressemelding, med tittelen «Etterforskning avsluttet etter dødsfall i Mathopen».

Der blir det slått fast at resultatet av obduksjonen viser at det ikke er knyttet noe straffbart til dødsfallet.

«Mannen som har vært siktet i saken er løslatt og siktelsen er opphevet», het det i pressemeldingen, som ble gjengitt av både BT og BA.

- Tydet på selvmord

I virkeligheten ble saken holdt åpen helt til slutten av august i fjor, da den ble sendt til statsadvokaten. Det er riksadvokaten som tar den endelige påtaleavgjørelsen i drapssaker.

Etterforskningen tydet på at dødsfallet skyldtes selvmord, opplyser Salvesen. Innstillingen til statsadvokaten lød på henleggelse fordi «intet straffbart forhold anses bevist».

Statsadvokaten sendte imidlertid saken tilbake til politiet, og ba om at det ble gjort ytterligere undersøkelser. Dermed er etterforskningen fortsatt ikke avsluttet.

— På grunn av flere andre hendelser, blant annet to drapssaker i desember, har vi måttet legge denne saken på is, sier Salvesen. Han vil ikke kommentere hvilke etterforskningsskritt som gjenstår.

Forsvareren overrasket

Formelt er mannen fortsatt siktet for drap på samboeren. Det overrasker forsvareren hans, advokat Eirik Nåmdal.

— Jeg er overrasket over at siktelsen står ved lag. Det er nytt for meg, sier han.

Da Hordaland politidistrikt la frem straffesakstallene denne uken, ble det oppgitt tre drap i distriktet i fjor. Dødsfallet i Mathopen er blant dem, siden det fortsatt er registrert som en drapssak.

Forsvareren var ikke klar over at saken fortsatt er under etterforskning før BT tok kontakt. I ettertid er også klienten hans orientert.

Trodde den var henlagt

— Mitt inntrykk var at saken for lengst var henlagt, sier Nåmdal. Han understreker at han fortsatt tror det vil bli utfallet.

— Ut fra de opplysningene jeg har fått fra politiet i dag er det ingenting som tyder på at saken ikke vil bli henlagt, sier han.

Ifølge Salvesen er det ikke vanlig å holde partene løpende oppdatert om utviklingen i straffesaker.

— Pressemeldingen som er sendt ut har jeg ikke kjennskap til, sier han.

Påtaleansvarlig politijurist, Eli Valheim, har ikke vært tilgjengelig for kommentar.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen sier han ikke kan kommentere saken fordi den fortsatt er under etterforskning.