Det var i oktober i fjor. Sosialkurator Mari Persson (26) hadde kun jobbet noen måneder ved Nav Bergenhus' kontor i Bergen sentrum.

Én sak er én sak for mye

Inger-Johanne Stokke, org.direktør i Nav

Ved skranken foran seg hadde den ferske medarbeideren nå en mann som krevde å bli oppringt direkte av saksbehandleren sin. Hvis ikke? Da skulle han komme tilbake — med et bombebelte festet til kroppen.

— Det var veldig ubehagelig. Men politiet kom raskt, kontoret ble stengt, mannen ble tatt, og ledelsen tok saken veldig på alvor, sier Persson.

«Jobbet bevisst«

På to år har det nesten vært en dobling av trusselepisoder som registreres ved Nav-kontorene i Norge.

Det viser ferske tall BT har fått fra Arbeids- og velferdsdirektoratet:

I 2012 ble det meldt inn 1112 tilfeller av trusler og truende atferd, verbal utskjelling, sjikane og trakassering.

I 2013 var det tilsvarende tallet økt til 1843, og i 2014 videre til 2086.

De verste tilfellene, at ansatte blir fysisk angrepet, viste en tredobling i samme periode: Fra 41 innrapporterte saker i 2012, til 126 i fjor.

  • De til sammen 2212 registrerte trussel— og voldsepisodene ved norske Nav-kontor i fjor, er det høyeste antallet noensinne.
  • Én sak er én sak for mye. Likevel er det ikke grunnlag for å si at økningen skyldes økt forekomst av vold og trusler generelt, sier organisasjonsdirektør Inger-Johanne Stokke i Nav.
NEDGANG: De cirka 130 ansatte ved Nav Bergenshus meldte i fjor inn kun halvparten så mange trussel- og voldsepisoder som året før. Det er enhetsleder Erik Rasmussen fornøyd med.
ROAR CHRISTIANSEN

Hun påpeker at det har vært full gjennomgang av sikkerheten ved Nav-kontorene de to siste årene, og at de har jobbet bevisst for å få medarbeiderne til å registrere alt av vold og trusler.— Vi jobber hele tiden med rutiner, fysisk utforming og andre sikkerhetstiltak. Både for å hindre at situasjoner oppstår, og for å dempe skadevirkningene når det først skjer. Økningen vi ser skyldes i all hovedsak at flere saker blir registrert, fremholder Stokke.

Rekordmange i Hordaland

Også ved Navs kontorer i Hordaland gjorde trussel- og voldsstatistikken et hopp i fjor. Den endte på 200 episoder, det høyeste tallet noen gang.

Uansett hva vi gjør og holder på med, så ser det ikke ut til at tallene går ned

Frode Storvik, strategisk rådgiver

Strategisk rådgiver Frode Storvik ved fylkeskontoret sier det i hvert fall ikke er snakk om overrapportering.

— Det blir nå utredet et felles datasystem for å melde inn blant annet vold og trusler. Da tror jeg vi vil få vite om enda flere avvik, sier Storvik.

Også han trekker frem at de løpende driver med sikring av kontorene og sikkerhetskursing av ansatte.

Sikringen omfatter alt fra å bolte fast bord i samtalerom, til å videoovervåke enkelte av rommene der det foregår brukersamtaler.

— Jeg synes det er interessant at uansett hva vi gjør og holder på med, så ser det ikke ut til at tallene går ned, sier Storvik.

- Oppsiktsvekkende

Tilbake ved Nav Bergenhus sitter enhetsleder Erik Rasmussen og er fornøyd på egne vegne.

De cirka 130 ansatte ved sentrumskontoret meldte i fjor inn kun halvparten så mange trussel- og voldsepisoder som året før.

Rasmussen tror noe av forklaringen er at de satser på godt utdannede og rutinerte ansatte i publikumsmottaket.

Han tror også noe så pass enkelt som skjermende glassvegger ved skrankene, satt opp på slutten av 2013, kan ha virket beroligende på brukerne.

— Vi er blant kontorene med størst pågang og den «tøffeste» brukergruppen. Da synes jeg det er positivt og oppsiktsvekkende at vi får til en nedgang i trusler og vold, sier Rasmussen.