• Store vannmengder i Michael Krohns gate. Esso-stasjonen som ligger like ved, har regelmessig hatt problemer med oversvømmelse. FOTO: RUNE NIELSEN

Vannet truer bensinstasjon

Nok en gang truer store vannmengder Esso-stasjonen i Carl Konows gate.