• VIKTIG PRINSIPP: Advokat Janneche C. Lindtner har sammen med sin klient klaget Fjell kommune inn for Datatilsynet og Personvernnemnda. FOTO: Gidske Stark

Fjell får bot for brudd på taushetsplikten

Fjell kommune skrev i flere år «nødhjelp» når de overførte sosialstønad til folk. Dermed har de brutt taushetsplikten og personopplysningsloven.