Enighet om asylforlik

Partiene på Stortinget som er enige om et asylforlik, vil ha egne samtaler om integrering og kommunesituasjonen på et senere tidspunkt.

ENIGHET: Justisminister Anders Anundsen (Frp), Høyres parlamentariske leder Trond Helleland, Martin Kolberg (AP) og Åsmund Aukrust (AP) i stortinget under behandlingen av regjeringens forslag til endringer i utlendingsloven. Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

NTB

Det opplyste Høyres parlamentariske leder Trond Helleland da partiene presenterte sitt asylforlik torsdag ettermiddag.

Når samtalene om integrering av asylsøkere og situasjonen for kommunene vil finne sted, ønsket han ikke å opplyse om.

BT-måling:

Les også

Folket sier ja til asylmottak i eget nabolag

– Det er bred enighet nå blant partier på Stortinget om å iverksette tiltak for å kunne møte denne store tilstrømmingen. Det er tiltak som går på å effektivisere saksbehandlingen, sørge for rask retur og en rekke andre punkter, sa Helleland..

Trinnvis avtale

Regjeringspartiene og samarbeidspartiene Venstre og KrF er enige med Arbeiderpartiet og Senterpartiet om en trinnvis asylavtale.

Først og fremst er det enighet om 18 konkrete og umiddelbare tiltak som skal begrense ankomsten av mennesker uten rett til beskyttelse.

Samtidig slås det fast i avtalen at de politiske samtalene skal fortsette om integreringstiltak samt tiltak for å møte kommunenes situasjon vedrørende mottak og bosetting av asylsøkere.

SV og MDG er ikke med på forliket.

— Skal ikke svekke rettssikkerheten

Ap-leder Jonas Gahr Støre er klar på at asylforliket på Stortinget ikke skal svekke rettssikkerheten til menneskene som kommer over den norske grensen.

– Innstramming av regelverket skal ikke svekke rettssikkerheten, sa Støre på en felles pressekonferanse som alle partiene bortsett fra SV og MDG holdt på Stortinget torsdag ettermiddag.

Sammen var de endelig blitt enige om et asylforlik.

– Dette er en tekst som er rammet inn innledningsvis av at Norge skal leve opp til sine internasjonale forpliktelser, sa Støre og la til at han tror folk i og utenfor Norge er enige om at en del tiltak må treffes for å sikre kontroll ved våre grenser og hvem som kommer inn i landet.

Mangler boliger:

Les også

- Det må ikke føles som en invasjon

Samtidig la ikke Støre skjul på at han er kritisk til at regjeringen ikke har gjort tilpasninger til asylstrømmen tidligere.

– Vi trenger ikke gjøre avtaler for å gjøre tilpasninger til situasjonen, sa Ap-lederen.

Han understreker også at de skal møtes om kort tid for å diskutere situasjonen som kommunene står i, og at de skal ta fatt på integreringsutfordringen.

– Vi kan ikke vente til det kommer en integreringsmelding langt ut i 2016, sa Ap-lederen.