Professorer mener politiet i Bergen bryter loven

Jussprofessor Jan Petter Rui ved Universitetet i Bergen mener bergenspolitiets praksis strider mot loven, dersom det som står i varselet politimester Kaare Songstad fikk 21. april i år er korrekt.

Publisert:

Praksisen med å overse store narkotikasaker i Bergen er ikke lovlig, mener jussprofessorer. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

– Det klare utgangspunktet er at påtalemyndigheten har en plikt til å forfølge straffbare forhold, sier jussprofessor Jon Petter Rui ved Universitetet i Bergen til VG.

Les også

Politimesteren: - Situasjonen var uholdbar

I den 52 sider lange varslingsrapporten trekker politimannen fram en rekke eksempler der politiet er blitt bedt om å unnlate å gripe inn mot grov narkotikakriminalitet. Påtalemyndigheten har ifølge professoren en snever adgang til å gjøre unntak av kapasitetsgrunner, men slike henleggelser kan bare gjøres for saker av «mindre alvorlig karakter».

Rui får støtte av professor Alf Petter Høgberg ved juridisk fakultet i Oslo.

Les også

Varsler: Politiet kunne ha stanset dopingliga to år tidligere

– Dersom det som står i varselet er riktig, ser politiet bort fra kriminalitet med streng strafferamme. Det er ikke lovlig, sier Høgberg, som er ekspert på strafferett og straffeprosess.

– Man kan ikke bare avkriminalisere hele narkotikafeltet i et politidistrikt, sier han.

Les også

- Vi kan ikke leve med at grove narkosaker ikke blir grepet fatt i

Spesialenheten for politisaker vil undersøke om politiet i Bergen kan ha gjort seg skyldig i noe straffbart ved å overse narkotikasaker slik det beskrives i varselet.

– Foreløpig er det for tidlig å begi seg inn på vurderinger av om politiet har opptrådt straffbart eller ikke, sier leder i Spesialenheten, Jan Egil Presthus, til VG.

(NTB)

Publisert: