• ENSLIG SVALE: Hiam Al-Falah er muslim og den eneste med minoritetsbakgrunn i barnevernet i Årstad bydel. Barns behov er de samme, uansett hvor de vokser opp og hvem foreldrene er. Men måten foreldre ivaretar disse behovene på varierer, uavhengig av etnisitet, sier hun. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Blendahvitt barnevern

Bare fire av 153 fagpersoner i det ordinære barnevernet i Bergen har minoritetsbakgrunn. Sosionom Hiam Al-Falah er med andre ord sjelden.