1. august 2012 ble dødsfallet til åtte år gamle Monika Sviglinskaja henlagt som intet straffbart forhold.

Men før saken ble offisielt henlagt av politiet, ble førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen orientert muntlig om den snart forestående henleggelsen av politiadvokat Sidsel Isachsen, som var påtaleansvarlig for Monika-saken.

Ville handlet annerledes

Orienteringen skjedde rutinemessig.

— Det var kontakt mellom Isachsen og meg. Jeg ble orientert om henleggelsen, og det var min mulighet til å gå inn i saken, sier Stolt-Nielsen.

I dag sitter en 32 år gammel mann i varetekt, siktet for drapet på åtteåringen i Sund.

— Vi hadde anledning til å få saken sendt over til oss, men gjorde det ikke. I ettertid er det ikke vanskelig å si at jeg ville ha gjort det annerledes nå. Jeg skulle gjerne bedt om det. Men det blir etterpåklokskap, sier Stolt-Nielsen. Han leder statsadvokatembetet i Hordaland.

Gransker nettopp dette

Riksadvokaten gransker nå politiets håndtering av Monika-saken. Et av spørsmålene granskerne har fått i oppdrag å undersøke, er nettopp «om politiet konsulterte statsadvokaten underveis i etterforskningen og/eller forut for at en besluttet å henlegge saken».

Politiets jurister kan henlegge etterforskede dødsfall der ingen har vært siktet.

— Jeg oppfattet ikke at politiadvokaten ringte for å diskutere saken, men orientere. Det er ganske vanlig i en sånn type sak. Beslutningen er hennes. Det sier jeg ikke for å vaske mine hender, men det er en beslutning som treffes på det nivået, sier førstestatsadvokaten.

Mystiske omstendigheter

Monika ble funnet med et belte rundt halsen, ettermiddagen hun ble funnet i november 2011. Dødsfallet utløste øyeblikkelig en drapsetterforskning.

PÅ TUR: Monika Sviglinskaja (8) på bytur med moren Kristina.
Privat

Et halvt år etter var politiet ferdig med etterforskningen. Til tross for en rekke mystiske omstendigheter — som at mobiltelefonen hennes ikke ble funnet - ble saken henlagt.

En rekke etterforskningsmessige spor ble heller ikke fulgt opp, slik BT tidligere har avslørt:

[En Facebook-melding med informasjon få kunne vite om ble aldri sporet av Facebook](http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-er-Facebook-meldingen-politiet-lot-ligge-3224651.html), fordi internettgiganten ikke ble bedt om det. Vitner som meldte fra om observasjoner ble ikke avhørt på nytt. 32-åringen, som raskt ble tipset om som mistenkt, ble aldri spurt om forhold politiet selv mente han løy om.

Nye rutiner fra Riksadvokaten

Stolt-Nielsen vil ikke si noe om hva som var innholdet i orienteringen han fikk.

— Det kan jeg ikke. Dette er en sak som er voldsomt omhandlet, og den er igjen under etterforskning. Jeg kan ikke si noe om hvilke vurderinger jeg ble meddelt eller hva jeg tenkte om det, annet enn at på det tidspunktet godtok jeg orienteringen om at saken ble henlagt. Jeg vet ikke om jeg ville ha truffet en annen beslutning, sier Stolt-Nielsen.

Saken har ført til at statsadvokatembetet i Hordaland nå skal få alle mistenkelige dødsfall inn til vurdering hos seg.

Samtidig utarbeider Riksadvokaten i disse dager nye retningslinjer som en følge av Monika-saken. De ti regionale statsadvokatembetene har hatt ulik praksis på hvordan de har håndtert barnedødsfall.

Disse er nå samlet inn, og ifølge Riksadvokatembetet vil de ha nye rutiner klare i løpet av få dager.