Sanner uten grenser

Jan Tore Sanner (H) åpner for å splitte opp enkelte av dagens kommuner som del av kommunereformen. Heller ikke fylkesgrensene er hellige for kommunalministeren.