Sanner uten grenser

Jan Tore Sanner (H) åpner for å splitte opp enkelte av dagens kommuner som del av kommunereformen. Heller ikke fylkesgrensene er hellige for kommunalministeren.

Publisert Publisert

KOMMUNEBYGGER: - Bergensområdet vil få 80.000 nye innbyggere de neste ti årene. Det er stort behov for at flere kommuner går sammen, sier Jan Tore Sanner. Kommunalministeren prøvde BTs kommunebygger på nettet, og syntes det var et engasjerende verktøy. Foto: Jo Straube

  • Terje Valestrand

BT skrev i dag om Ølve i Kvinnherad, der folk må krysse Hardangerfjorden til kommunesenteret. Sanner vet at mange kommuner drives tungvint, gjerne med en dyp og bred fjord mellom grendene. Dette gjelder særlig på Vestlandet.

Nå åpner statsråden med ansvar for den store reformen for å flytte både kommune— og fylkesgrenser, om initiativet kommer nedenfra.

— Dersom man lokalt mener det er en god løsning å flytte kommunegrensen, er vi åpen for det, sier han.

Best i øst

Et halvt år etter at det såkalte ekspertutvalget la frem sitt forslag til ny kommunestruktur, går det unna i departementet. Statsråd Jan Tore Sanner mener han ligger foran timeplanen. Prosessen er godt i gang.

— 200 kommuner har nå begynt å snakke sammen. Det er over halvparten av landets kommuner. I løpet av september vil alle fylkesmennene ha gjennomført kontaktmøter med ordførere og rådmenn.

- Hvor tror du vi får den første kommunesammenslåingen i din statsrådstid?

— De har kommet lengst i Oppland og i Vestfold. Fylkesmann Kristin Hille Valle i Oppland satte ned en tenketank svært tidlig, og der er det god dialog mellom kommunene. Det samme gjelder i Vestfold.

Tregt rundt byene

- Og hvor vil det gå tregest?

— Rundt de store byene, som Oslo, Bergen og Ålesund. Men det er like stort behov for sammenslåinger der som i de mindre med sårbare fagmiljøer.

— Bergensområdet vil få 80.000 nye innbyggere de neste ti årene. Der er knappe arealer og stort behov for at flere kommuner går sammen, mener Sanner.

Men statsråden vokter seg vel for å si hvem som bør gå sammen med hvem. For ham er det viktig at kommunene selv finner sammen, og at dette ikke styres fra storting og regjering.

Ingen absolutt størrelse

— Ekspertutvalget ditt mente en kommune bør ha 15.000 innbyggere. Senere er dette tallet frafalt. Finnes det nå noen absolutt grense for hvor stor eller liten en kommune kan være?- Nei, det finnes ingen absolutte grenser, men målet må være at kommunen kan gi innbyggerne gode tjenester der de bor. Reformen vil bli gjennomført gjennom en fleksibel og god dialog mellom kommunene, Stortinget og regjeringen.

- Hva med navn, hvem skal avgjøre hva de nye kommunene skal hete?

— Det må også avgjøres lokalt. Jeg har møtt ordførere som sier at navnet bestemmes når beslutningen er tatt. Dersom navnediskusjon og debatt om hvor rådhuset skal ligge kommer først, vil det skygge for det viktigste: Skape sterke kommuner med gode nok tilbud til alle.

Alle må med

- Hva vil du si til de rike kraftkommunene som ikke vil slå seg sammen med fattige naboer og dele godene?

— Stortinget har sagt at alle kommuner skal utrede. Så må de finne løsninger lokalt.

- I ditt eget parti Høyre er det mange ordførere og byrådsledere som sier nei. Hva gjør du med dem?

— Du finner tilhengere og motstandere i alle partier. Men dette er ikke en partipolitisk reform, det er en lokalpolitisk reform. Jeg mener alle partiene på Stortinget bør stille seg bak. Saken overmoden.

Tilbudet som teller

— For femti år siden ble det gjennomført en stor reform som reduserte antallet kommuner i Norge fra 744 til 454, altså nesten 300. Siden den gang er tallet blitt 428. Hvor mange vil være tilbake når du har gjennomført din kongstanke?

— Det har jeg ikke noe tall på. Antallet er ikke viktig, men at vi får kommuner med gode og likeverdige tilbud til alle.

Gjør som Sanner og bygg din egen storkommune du også i BTs #kommunebygger

Publisert