Trafikkulykke på motorveien i Åsane

Kvinne fikk illebefinnende.