• SMÅ MARGINAR: Fossen er om lag 12 meter høg. - Dei sa at idet han sette utfor, var det marginar på så lite som 20-30 cm som avgjorde om dette gjekk bra eller ei, seier Christian Nome Lepsøe. FOTO: CHRISTIAN NOME LEPSØE

Dette går utruleg nok bra