• (1/4)
    ULYKKE: En kollisjon mellom en personbil og en trailer på nordsiden av Fløyfjellstunnelen skaper lange køer fredag ettermiddag. FOTO: EVEN HEKLAND

Stopp i pinsetrafikken

Dette uhellet fikk konsekvenser i flere timer.