- Vi fikk oss en oppvekker, og fatter nå vedtak umiddelbart når vi får meldinger om mobbing. Vårt inntrykk er at foreldre føler seg bedre ivaretatt når vi gjør det på denne måten. De slipper uvissheten, og har en helt klar plan å forholde seg til, sier Truls Larsen, rektor ved Haukedalen skole.

Skolen var en av 29 skoler som BT i fjor avslørte at ikke hadde gjort vedtak på tre år. Dette til tross for at flere elever fortalte om regelmessig mobbing ved en rekke av skolene.

Ett år senere, har ni av ti bergensskoler skrevet vedtak. I løpet av fjoråret fattet bergensskolene flere vedtak enn de gjorde på de tre foregående årene til sammen.

- Nå er det rutine for oss. Vi trengte bare en påminner om at det var en endring i lovverket, sier Larsen.

Ifølge Opplæringsloven er skolene pliktig til å fatte enkeltvedtak når elever eller foreldre rapporterer om mobbing. (Se faktaboks.)

Roser rektorene

Skolebyråd Harald Victor Hove (H) er svært fornøyd med rektorenes innsats. Etter BTs avsløring i fjor, skjerpet kommunen praksisen, og ga ekstra oppfølging til skolene som ikke hadde fattet vedtak.

- Nå vil jeg rose rektorene for å ha tatt beskjeden. Vi har fulgt denne praksisen opp, og når vi nå også har etterspurt dokumentasjon på at de har fattet vedtak, bidrar gjerne det til at rektorene er ekstra obs på akkurat dette, sier Hove.

Han mener vedtakene er svært viktige, selv om de i seg selv ikke kan løse mobbesakene.

- Dette handler om tryggheten til de som opplever å bli mobbet, men også om sikkerhet for oss i kommunen, sier Hove.

Han viser til Høyanger, som nylig fikk en bot på 100.000 kroner for å ikke ha grepet inn i en mobbesak som de visste om. Fordi skolen ikke hadde fattet vedtak i saken, hadde kommunen ingen dokumentasjon på hva som var gjort i saken.

- Vi ser hva mobbing i skolegangen har betydd for noen, og hvordan det følger enkelte også i voksen alder. Det er en måte å dytte mennesker utenfor samfunnet tidlig. Da er det viktig at vi dokumenterer at det blir fulgt opp. Et papir med et vedtak er også et sterkt signal til elev og foreldre om at her har de en rettighet, og vi har et ansvar, sier Hove.

Også undervisningsdirektør Anne K. Hjermann hos Fylkesmannen synes dette er gode nyheter.

- Her ser det ut som det er en betydelig forbedring i hvordan skolene behandler og tar tak i mobbesakene, sier hun.

Haukedalen skole har gjort 14 vedtak siden i fjor, og forteller at det nå er det første de gjør når de får en mobbesak på bordet.

— Vi har sett at det har en slags oppdragende effekt, da foreldre får beskjed tidlig, og kan ta tak i saken umiddelbart. Det virker forebyggende, sier Larsen.

- Oppleves som alvorlig

Mona Fåberg, rektor ved Ytre Arna skole forteller at de også har jobbet aktivt med å få på plass et system for å skrive vedtak det siste året. De hadde heller ingen vedtak tidligere, til tross for at flere elever fortalte at de opplevde mobbing.

— Vi kom i gang på høsten, og det er blitt godt mottatt av foreldrene. Selvfølgelig kan det oppleves som alvorlig å få et vedtak, men samtidig sikrer det rettssikkerheten og kvaliteten i arbeidet vårt, sier hun.