Det nordiske flyselskapet har ikke tjent penger siden 2008, og i går kom smellen med tap på en milliard svenske kroner i siste kvartal. Det oppsamlet underskuddet er nesten 10 milliarder svenske kroner.

Næringsministeren er bekymret, men ikke så desperat at hun vil selge nå.

— Situasjonen er krevende og det er selskapets styre som selv må iverksette de nødvendige tiltak. Regjeringen fikk i 2011 fullmakt av Stortinget om å selge SAS. Den fullmakten har vi fremdeles, sier Mæland.

Lufthansa som kjøper

Hun legger til at det riktige tidspunkt å selge på, er når regjeringen har funnet en langsiktig eier med industriell kompetanse, og der staten kan maksimere verdiene i selskapet.

— En slik situasjon har vi ennå ikke, sier Mæland.

— Blir salg av SAS tatt opp i eierskapsmeldingen du skal legge frem for Stortinget nå før sommerferien?

— SAS vil få omtale, men vi har ikke endret vårt standpunkt.

- Er Lufthansa fremdeles en aktuell kjøper for SAS?

— Det kan jeg ikke kommentere, sier Mæland.

- Alt er dyrere med SAS

Professor Frode Steen ved Norges Handelshøyskole mener det store problemet er at det ikke finnes kjøpere til SAS.

— For alle potensielle kjøpere vet at det med på lasset følger en stor ekstraregning i form av høye pensjonsforpliktelser. Kostnadsnivået med å drive SAS er også høyere enn hos konkurrenter som KLM og Lufthansa. SAS har eldre fly, høyere drivstoffutgifter og høyere kostnader til veldikehold. I tillegg er lønnskostnadene høye og organisasjonen ganske tung, sier Steen, og oppsummerer:

— Alt er dyrere med SAS.

Eksperten på flyøkonomi mener at det de siste årene er blitt gjort mye for å få SAS opp og gå. Håpet har vært å få til et salg av selskapet. Blant annet mener Steen at gjeninnføring av bonus-ordningen har virket positivt.

— Dette er den gode nyheten. Men kuttene har ikke vært store nok, og selskapet klarer ikke å hente inn priser som er gode nok, sier Steen.

Advarer mot mer støtte

Konkurransen i det europeiske luftmarkedet er også forventet å bli stadig hardere. Det er stor kapasitet og lave priser på billetter.

— Er det fornuftig at de nordiske regjeringene og skattebetalerne skyter inn enda mer penger i selskapet?

— Danskene og svenskene virker mer interesserte i å støtte SAS enn nordmennene. Jeg mener det dummeste vi kan gjøre, er å gå inn med enda mer penger. Skal man klare å snu SAS, så må selskapet selv gjøre det.

— Hvor tror du SAS er om 10 år?

— Lykkes man med å restrukturere selskapet, vil det eksistere. Men med andre eiere, sier Steen.