• RASKERE GJENNOM: Helsedirektoratet foreslår å kutte ned legenes spesialistutdanning med halvannet år, fjerne forskning fra utdanningen og la ferskere leger ta eneansvar ved operasjoner. Legene Christopher Kvistad og Jana Midelfart Hoff frykter for kvaliteten. FOTO: ODD E. NERBØ

Vil la ferske leger operere uten bakvakt

I fremtiden kan leger med bare to års spesialisering få ansvar alene ved operasjoner. Legeforeningen frykter for pasientenes sikkerhet.