LES OGSÅ:

Fiskehandlerne i Mathallen har fått nok. Ved årsskiftet sluttet de å betale felleskostnader fordi de mener driftsselskapet Totalreform ikke klarer å dokumentere hva som ligger i disse kostnadene. De mener også at felleskostnadene per i dag er altfor høye og at ingen butikk kan drive med slike vilkår.

— Vi har inngått en leiekontrakt der det står at det skal leveres felleskostnader på markedsmessige vilkår. Helt siden starten har vi derfor bedt om å få se fordelingsnøkkelen på felleskostnader uten å få det. Alt dette mener vi at vi har krav på å få innsyn i, sier fiskehandler Tom Rørnes.

Varsel om utkastelse

I året må Rørnes og to andre fiskehandlerne betale rett over 1,7 millioner kroner i felleskostnader i Mathallen. Dette utgjør mellom 2300 og 5100 kroner per kvadratmeter. I tillegg til dette kommer det en leie.

Ifølge Rørnes har felleskostnadene vært et tema i samtlige møter med driftsselskapet, og han sier at selskapet lovte å gi dem full oversikt i slutten av februar 2013.

— Nå er vi i 2014 og vi har ennå ikke fått dokumentasjonen på felleskostnadene. Vi har derfor sluttet å betale disse kostnadene, sier han.

Som følge av det har altså flere fiskehandlere nå fått varsel om utkastelse fra Torget. Rørnes fikk sitt varsel for rundt 14 dager siden.

— Vi er innstilt på å betale de fornuftige felleskostnadene som foreligger, men de skal dokumenteres og de skal sannsynliggjøres. Vi har også tilbudt oss å gå gjennom dette og forsøkt og finne løsninger uten at vi kommer noen vei, sier Rørnes.

Fiskehandler Arnfinn Djukastein i Fish Me AS bekrefter at også han har fått varsel om utkastelse. Men i et møtereferat mellom driftsselskapet og Bergen kommune fra begynnelsen av februar, står det at både Fish Me AS, Husebø Torget AS og Rosenlund Delikatesse er blitt tilbudt en nedbetalingsplan.

— Vi har en god dialog med utleier og vi er à jour i forhold til avtalen. Utover det har jeg ingen kommentar til dette, sier Arnfinn Djukastein.

- Felleskostnadene stemmer ikke

Daglig leder Kenneth Fjellskål i Fjellskål Fisketorget AS forteller at han mottok varselet om utkastelse samtidig som Tom Rørnes.

— Det er ingen av oss som får felleskostnadene til å stemme med hva som er normalt andre steder. I fjor hadde vi et tak på 550.000 kroner, men i år har felleskostnadene for vår del gått opp til 805.000 kroner, sier Kenneth Fjellskål.

Fjellskål leier totalt 343 kvm ute på torgflaten og inne i Mathallen i dag. Dette utgjør rundt 2340 kroner pr. Kvm.

— Vi har hele tiden jobbet for å få ned felleskostnadene og mener årets nivå ligger langt over det som er normalt. Hadde vi bare kunne fått en detaljert oversikt over felleskostnadene, så kunne vi sett hva det er vi betaler for, sier Fjellskål.

- En enkel løsning

Fjellskål sier at han gladelig begynner å betale felleskostnadene igjen dersom driftsselskapet kan fremlegge et detaljert oversikt over felleskostnadene.

— Hvis vi får det vi har bedt om at det viser seg at Totalreform ikke skylder oss penger, vil vi betale det vi må og fortsette arbeidet med å få ned kostnadene.

— Det er en enkel løsning på denne saken. Det er bare for driftsselskapet å dokumentere det som er felleskostnader, så er saken løst, supplerer Rørnes.