Ville fått fjerdeplass i fylkestinget

Tore Eikeland ble drept på Utøya, men sto på valg til fylkestinget. Velgerne svarte med å stemme ham oppover på listen.

Publisert Publisert

STO P ÅVALGLISTEN: Tore Eikeland (21), som ble skutt og drept på Utøya. Foto: VEGAR VALDE

Bt.no får opplyst at Eikeland fikk 861 personstemmer blantvelgerne som stemte Ap ved fylkestingsvalget. Kun tre Ap-politikere fikk flerepersonstemmer, nemlig Ruth Grung, Sveinung Valle og Astrid Farestveit Selsvold.

Det betyr at Eikeland ville ha rykket opp fra sin åttendeplass på Aps fylkestingsliste til fjerdeplassen, dersom han hadde vært i live.

Da fylkeskommunen offentliggjorde valgprotokollen i forrigeuke, var Tore Eikelands navn utelatt fra det offisielle valgoppgjøret.

«Begrunnelsen er at vedkommende ikke er valgbar ogkan da heller ikke velges, og må derfor tas ut av oppgjøret. Det samme gjelderdersom en person for eksempel er flyttet ut av fylket når valget skjer»,opplyser seniorrådgiver Sigrid Helene Aardal i Hordaland fylkeskommune.

Les også

[No available link text]

Tore Eikeland fra Osterøy var leder i Hordaland AUF. Han ble21 år gammel, og ble bisatt fra Hamre kyrkje 5. august. Statsminister JensStoltenberg trakk frem Tore Eikeland som en av de omkomne etter terrorangrepetpå Utøya 22. juli i sin tale under minnegudstjenesten i Oslo domkirke 24. juli.

eikeland1f.jpg Foto: ODD MEHUS

Publisert