Motstand rundt hver sving for Bybanen

Bergen kommune får det ikke enkelt når Bybanen mot Sandviken og Åsane skal planlegges. Alle alternativer møter motbør.

Publisert Publisert

FATTET: - Vi er veldig tidlig i prosessen, og det er mange interessante innspill i høringsrunden. De skal vi ta med oss når vi planlegger traseen videre, sier prosjektleder for Bybanen ved etat for plan og geodata, Håkon Rasmussen. ARKIVFOTO: ALICE BRATSHAUG Foto: Alice Bratshaug

  • Pål Andreas Mæland
iconDenne artikkelen er over åtte år gammel

Kulturminner, fredede bygg, dårlige grunnforhold, rør i bakken og plass til fotgjengere, syklister og bilister.

Veldig mye står i veien for alternativene for hvordan Bybanen skal sno seg gjennom sentrum og over Torget. Dersom banen også skal gå over Bryggen, står enda flere protester i kø. På den andre siden er det ikke enkelt å finne plass til tunnelinnslaget som må til for å legge banen utenom.

BT har gått igjennom samtlige høringsuttalelser som er kommet inn til planprogrammet for bybanelinjen. De viser hvor vanskelig det er å finne en trasé som tilfredsstiller alle parter. Forslaget om bane over Torgallmenningen ble møtt med ramaskrik i sommer. Men også de andre traseene møter innsigelser fra etater som har makt til å stanse hele prosjektet.

Kulturminner overalt

Aller strengest er Riksantikvaren, som i sin uttalelse varsler innsigelser mot alle de alternative traseene kommunen har valgt ut.

Seksjonssjef Ingrid Smestad hos Riksantikvaren skriver at gravearbeidene for Bybanen vil medføre inngrep i kulturlag som er automatisk fredet, og dessuten kunne påvirke grunnvannstanden. Det siste vil skape store problemer, siden både Bryggen og Vågsbunnen er bygget på utfylt grunn som står i fare for å synke.

Dersom banen blir lagt over Bryggen, mener Riksantikvaren den fort kommer i konflikt med middelalderminner. "Koengen inngår i fredningen knyttet til Bergenhus. Etablering av bybane med tunnelinnslag under Sverresborg vil være klart konfliktfylt" skriver Riksantikvaren, som også krever arkeologiske granskninger der det skal graves.

Hordaland fylkeskommune mener en bybane langs Bryggen, med stolpene og ledningsnettet det innebærer, vil være skjemmende for verdensarven. Fylkesutvalget har vedtatt at mest mulig av traseen bør være rette strekninger i tunnel.

Men det planlagte tunnelinnslaget i Finnegårdsgaten, mellom Kjøttbasaren og Finnegården, møter også kraftig motstand. Ikke minst fra Det Hanseatiske Museum. "Tunnel i Finnegårdsgaten vil ytterligere øke nedbryting av kulturlagene under bryggegårdene. Dette vil føre til at kulturminner går tapt, og skader på bygningene" skriver museumsleder Marianne Nielsen.

Kritisk veivesen

Det er ikke bare kulturminner som kan stanse banen. Statens vegvesen er lite begeistret både for prosessen og kommunens forslag til trasé.

"Planprogrammet mangler et overordnet perspektiv på de spesielle transportutfordringene i nordkorridoren" skriver avdelingsdirektør Olav Finne, og ramser opp: "Høy sårbarhet, manglende hovedrute for sykkel, miljøproblemer og manglende lokalveinett".

Veivesenet er også imot at banen skal gå over Torget, og peker på at den vil ta minst 20 prosent av trafikkapasiteten fra dagens hovedvei gjennom sentrum.

På Torget og i Småstrandgaten blir det også konflikter med annen infrastruktur. Både BKK og BIR påpeker at de har mange ledninger og rør til bossnett gravd ned i dette området. Disse må flyttes dersom banen blir lagt der, og det er både vanskelig og dyrt.

— Utfordrende

Kommunen tar innsigelsene med stor ro.

— Vi er veldig tidlig i prosessen, og det er mange interessante innspill i høringsrunden. De skal vi ta med oss når vi planlegger traseen videre, sier prosjektleder for Bybanen ved etat for plan og geodata, Håkon Rasmussen.

Han sier at engasjementet har vært langt sterkere denne gang, sammenlignet med interessen for traseene fra Nesttun til Lagunen og Flesland. Da kom innspillene mye senere i prosessen.

— Men det er mange negative reaksjoner?

— Ja, men det er ingen overraskelse. Det er bare å se på kartet, så ser man at traseen gjennom sentrum vil bli kontroversiell nesten uansett hva vi gjør. Det er utfordrende å lage en bane som betjener sentrum på en god måte, samtidig som vi tar hensyn til middelalderbyen.

Hva synes du? Si din mening her.

Publisert

Les mer om dette temaet

  1. Bybanen tar sykkelveien

  2. Telenor saksøker staten

  3. Kalde føtter kan gi bybanestopp

  4. Bybanen vant millionkrangel

  5. - Hvordan kjøper jeg billett?

  6. NSBs bytog

  7. Foreslår Bybane over Torgallmenningen

  8. Slik blir Bybanen til Åsane

  9. Forpliktende belønning