Teletrøbbelet i Fana løser seg

10.000 var uten telefon i Fana. Tirsdag kveld hadde nesten alle fått summetonene tilbake.