• STÅR PÅ SITT: Her er det nye byrådet samlet for aller første gang. De kommer ikke til å innføre verken køprising eller tidsdifferensierte bompenger i løpet av den kommende fireårsperioden. Det får regjeringen til å rasle med sablene. Fra venstre: Lisbeth Iversen (KrF), Harald Victor Hove (H), Monica Mæland (H), Liv Røssland (Frp), Gunnar Bakke (Frp), Hilde Onarheim (H) og Filip Rygg (KrF). FOTO: ALEXANDER WORREN

Gambler med en halv milliard

Byrådet nekter å innføre køprising eller tidsdifferensierte bompenger for å få ned trafikken i Bergen. Nå truer regjeringen med å kutte pengestøtten.