Krasj i Åsane

To biler kolliderte på Garnesveien.