Fant livløs person etter husbrann

Røykdykkere fant personen.