• UTE AV KURS: Grafikk fra appen Marine Traffic viser hvilken rute «MF Marstein» har hatt. Linjen med piler mot høyre i bildet viser ruten fergen har hatt ut fra Husavik, mens den andre linjen viser ruten fergen har hatt på vei inn igjen til kai.

Fergen var ute av kurs

«MF Marstein» var på feil kurs da den grunnstøtte mandag kveld. - Vi vet foreløpig ikke hvorfor, sier fergesjef.