Sykehus avviste kreftpasient

Pasienttryggingsutvalet i Helse Førde mener hendelsen er svært alvorlig.