• (1/2)
    ULUKKESPUNKT: I svingane ved Hovland og Vistvik på E39 sør for Sandvikvåg på Stord har det skjedd ei rekkje ulukker. Her ei utforkøyring i mars i år. FOTO: Ove A. Olderkjær

Fjernar farleg og dyr flaskehals

Ulukkespunkt og fartsbot-felle på E39 ved Sandvikvåg er borte til neste jul.