• LOKAL HJELP: I 2010 utkjempa norske ISAF-styrkar harde kampar med opprørarar i Nord-Afghanistan. Nordmennene fe kk god hjelp av såkalla arbakiar - frivillig landsbymilits som på eige initiativ deltok i krigføringa.FOTO: MARIUS ARNESEN, NRK

E-tenesta open for framandkrigarar

Etterretningstenesta meiner nordmenn i enkelte tilfelle bør kunne få lov til å kjempe i væpna opprørsgrupper i utlandet.