I fem år har Rasmus Meyers allé utenfor Bergen Kunsthall og Kunstmuseene i Bergen fungert som busstopp for cruisebåtturister. Dette har skapt store problemer for blant annet Bergen Kunsthall. Nå frykter direktør ved kunsthallen, Martin Clark, at det vil skje en alvorlig ulykke.

— Jeg er svært bekymret for sikkerheten utenfor. Jeg har flere ganger sett nestenulykker med barn som har kommet ut fra oss og løpt rett ut i veien foran en buss. Når det står mange busser parkert langs veien, ser ikke barn de bussene som kjører forbi på utsiden. Det er rett og slett farlig, sier Clark.

Et hett tema

Da han begynte i jobben som direktør for rundt ett år siden, var køene av cruiseturister et hett tema blant de ansatte i Bergen Kunsthall.

— Jeg hadde aldri trodd at problemet var så stort. Det at de blokkerer bygningen vår er bare et lite problem i forhold til sikkerheten for barna som kommer til oss. Vi har også mange skoleklasser og barnehager som bruker oss aktivt.

I fjor lovet kommunen at de skulle se på saken, men lite har skjedd.

— Det er blitt litt bedre enn i fjor, men fremdeles er det kaotisk og tettpakket foran Bergen Kunsthall når cruiseturistene skal til og fra båtene sine, sier informasjonsansvarlig ved Bergen Kunsthall, Stein-Inge Århus og legger til:

— De største utfordringene for oss er tilgang og sikkerhet. Spesielt i krysset foran inngangspartiet vårt der fotgjengere, syklister og busser krysser gaten samtidig.

— Busstoppet må bort

Århus forteller at køen på enkelte dager går helt ned til Stenersens samlingen. Nå forventer de at kommunen gjør noe med busstoppet foran Bergen Kunsthall.

— Vi forstår at dette busstoppet må være et sted i sentrum, men det kan ikke fortsette å være her. Vi vil ikke ha busstoppet foran Bergen Kunsthall lenger. Jeg er redd det vil skje en ulykke snart, sier direktøren.

Leder for forvaltningsavdelingen i Trafikketaten, Solveig Midttun, sier at Bergen kommune startet arbeidet med å se på ulike løsninger allerede i fjor.

— Etter vår vurdering er Rasmus Meyers allé ikke en ideell løsning, med det var det beste alternativet vi kom frem til denne sesongen. Vi har nå satt ned en arbeidsgruppe, som skal vurdere ulike løsningsalternativ, og jobbe med å finne en mer tilfredsstillende løsning, sier Solveig Midttun.

Hun sier det er svært viktig å ivareta sikkerheten til de myke trafikantene som ferdes i gaten.

— Dette er absolutt noe som inngår i vurderingsgrunnlaget vårt når vi nå skal se på ulike løsninger. Vi må også ta hensyn til den nye sykkelveien, og at museene i området ikke er fornøyd med dagens løsning, sier hun.

Midttun sier kommunen skal ha klar en løsning før neste sesong.

— Det er for tidlig å si om shuttlestoppet forsvinner fra der det er i dag. Men vi skal nå vurdere ulike alternativer, og så må vi ta en avgjørelse etter at arbeidsgruppen har sett på det.

LANGE KØER: Cruisebåtturistene står og venter på bussene som skal ta dem tilbake til cruisebåtene.
Bergen Kunsthall