• FANGSTEN: 17 biler ble avskiltet i dagens kontroll, konstaterer inspektør Thor Jelen. Flere sto på biler som har vært til EU-kontroll. FOTO: ØRJAN DEISZ

Tabbe av verkstedet - ble avskiltet

Bilene har vært på EU-kontroll, men verkstedet glemte å melde fra til vegvesenet. Da blir skiltene klippet.