• SKAL IKKJE DØY I SYNDA: Ole Didrik Lærum og Ågot Himle leverte grundig rapport om kommunalt samrøre på Kundetorget i Voss Tinghus i dag. FOTO: Arne Hofseth

- Rota bort millionar

Voss kommune har tapt 20 millionar kroner på transaksjonar utført av kommunalt tilsette og tillitsvalde i dobbeltroller, påstår interessegruppa «Gamle hus pao Vangen»