• TØMMEDAG: Spannet er tomt, men Trine Harridsleff Ringheim er nøye med hva hun fyller det med. – Hele familien er flink til å kildesortere plast, glass og papir, slik at mengden avfall som kastes blir mindre, sier hun. FOTO: Bjørn Erik Larsen

Tommere i bossdunkene våre

Hver hordalending kastet 36 kilo mindre boss i fjor enn året før. For første gang på femti år havner mindre i søppelspannet.