Framtida kan bli fire store sjukehus

I 2020 er det truleg berre fire sjukehus tilbake i Helse Vest, mot dagens ti. Lokalsjukehusa blir lagt ned eller omgjort til institusjonar med planlagt behandling.