Går inn for å legge ned skoler

Hundrevis av foreldre møtte opp, men klarte ikke å snu politikerne.