• ULYKKE: Her blir de skadde tatt hånd om av helsepersonell. FOTO: Arnstein Karlsen

Skadet i hoppbakken

En av de skadde i Bavallen flyttes til Haukeland med alvorlige skader.