Regional sikkerhetsavdeling ved Sandviken sykehus har i mange år hatt for få ansatte til de krevende pasientene. For første gang føler de at de er godt nok bemannet.

— En pasient her kan kreve like mye ressurser som en intensivpasient på et somatisk sykehus, sier klinikkdirektør Per Harald Bentsen ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri i Sandviken.

Bak lukkede porter og låste dører ligger Regional sikkerhetsavdeling på Sandviken sykehus. I etasjen under ligger Lokal sikkerhetsavdeling. Hver av avdelingene har plass til ti pasienter.

De som får behandling ved Regional sikkerhetsavdeling, er enten dømt til behandling etter alvorlige kriminelle handlinger eller innlagt med tvang på grunn av omfattende psykiske problemer. De aller fleste er menn i alderen 20- 50 år. Svært ofte har de et voldsproblem.

Krever store ressurser

— Det har vært krevende å ha nok stillingshjemler. Og lokalene våre har vært gamle og dårlig tilpasset hvordan vi arbeider. Men nå er vi der vi ønsker å være. Når dette er på plass, finnes det ikke et roligere sted i psykiatrien enn her, sier Bentsen.

Det finnes tre regionale sikkerhetsavdelinger for behandling av de mest ressurskrevende psykiatriske pasientene her i landet.

— Norge har i motsetning til mange andre land valgt å fokusere på god og individuell behandling heller enn oppbevaring i sikkerhetspsykiatrien, sier forskningsleder Roger Almvik ved St. Olavs Hospital avdeling Brøset i Trondheim.

Brøset er ett av tre regionale sikkerhetsavdelinger i Norge, som tar imot pasienter fra hele landet. Ved Brøset har bemanningsnormen i flere år ligget på rundt fem ansatte pr. pasient.

Ni nye ansatte

I løpet av august var alle nyansatte på plass i ni nyopprettede stillinger på Sandviken. 30. september åpnet en oppgradert mottakspost, hvor de aller sykeste kommer inn og skjermes i starten av oppholdet.

— To timer etter at vi åpnet denne mottaksposten, kom det inn to svært dårlige pasienter. Vi kunne ikke tatt imot dem hvis vi ikke hadde hatt nok ansatte, slik som før, sier Bentsen.

Før har det vært rundt fire ansatte for hver pasient. Nå er bemanningsfaktoren på fem. Bemanningsfaktor sier hvor mange som går i turnus delt på antall senger. Lokal sikkerhetsavdeling har ikke så dårlige pasienter, og bemanningsnormen på 3,6.

— Noen av dem som kommer hit er veldig dårlige. De kan være dypt psykotiske, voldelige og utagerende, sier Bentsen.

Tøffe jobber

— Å jobbe på disse avdelingen er tøft. Mange ansatte blir utbrente, og det er heller ikke meningen at man skal jobbe innenfor dette feltet hele yrkeslivet. Vi bruker mye tid på å debrife og følge opp de ansatte, sier Bentsen.

Det gjør også at det er vanskelig å få ansatt nok folk til å jobbe i den tunge psykiatrien.

I dag er det 92 årsverk som skal passe på og gi behandling til de 20 pasientene. 53 av disse årsverkene er knyttet til Regional sikkerhetsavdeling. I 2013 var budsjettet ved Klinikk for sikkerhetspsykiatri 85 millioner. 45 prosent av dette gikk til Regional sikkerhetsavdeling.

— Vi er på konstant jakt etter folk, både faglærte og miljøarbeidere. I noen tilfeller ser vi etter folk med tyngde, bokstavelig talt. De trenger vekt når pasientene kan bli utagerende og voldelige, sier Bentsen.

Noen av pasientene blir på sikkerhetsavdelingene hele livet, men de aller fleste kommer videre etter 2- 3 år. De friskeste kan få permisjon eller å ta seg en luftetur på egen hånd.

— De skal både passes på og rehabiliteres. Men risikovurdering er noe av det vi jobber mest med. Samfunnssikkerheten går foran dersom vi er tvil, sier Bentsen.