• STORUTRYKNING: Her ligger den skadde kvinnen på båre utenfor tunnelen. FOTO: Svein O. Aadland, Samningen

Ulykke i Haukanestunnelen

Kvinne kjørte i fjellveggen i Haukanestunnelen. Nå er et felt åpnet, og tunnelen er lysregulert.