• (1/3)
    VERDIGHET: Vi ble veldig godt motatt på krematoriet på Håtuft. Eva McQvisten har overlevert Ricky til Randi og Atle Håtuft. FOTO: EIRIK BREKKE

Premiehunden

- Ricky elsket konkurranser. Når han var i ringen, var det som om han sa: «Se på meg!»