- Dette er et maktovergrep

Brukerrepresentant for ABT mener deres stemme er underkjent i denne saken, og at byrådet nekter å høre på faglige råd.