- Hvorfor skal vi egentlig ha høstferie?

Flere politikere mener skoler bør vurdere mer fleksible ferieordninger.