• VIL IKKE JOBBE TIL 04.00: Politiets Fellesforbund ønsker å avslutte kveldsskiftene i helgene klokken 02.00, ikke 04.00 som i dag. Det kan føre til betydelig færre politifolk i gatene på kveldstid.

Politiet vil gå hjem klokken 02.00

Politiets tillitsvalgte vil at politiet skal få gå hjem fra jobb når behovet for dem er størst.