- Lege forgrep seg på deprimerte kvinner

Lege tiltalt for å ha misbrukt pasienter på legekontoret og Haukeland.

Publisert Publisert

FORSVARER: Advokat Linda Eide er forsvarer for legen som er tiltalt for seksuelt misbruk av to pasienter. Han erkjenner ikke straffskyld. Foto: PER LINDBERG

Mens han behandlet dem for depresjoner og angst, skal den betrodde fastlegen ha skaffet seg seksuell omgang med to kvinner. De to, begge i 20-årene, skal ha blitt utnyttet på mannens legekontor og på Haukeland universitetssykehus.

Tatt på jobben

Statsadvokaten i Hordaland har nå tiltalt legen for overgrep.

Fastlegen jobbet flere steder i bergensområdet, og forholdene han er tiltalt for skal ha pågått over lengre tid.

Det første forholdet stammer fra juni 2012, og skal ha vart i halvannet år. Deretter, ved juletider i fjor, skal det andre forholdet ha startet. Det pågikk inntil mannen ble pågrepet på arbeidsplassen og varetektsfengslet i mars. Overgrepene skal ha skjedd mens kvinnene var til konsultasjoner på hans kontor.

Mannen er tiltalt for, i kraft av sin stilling, å ha skaffet seg seksuell omgang. Han erkjenner ikke straffskyld.

— Det er alvorlig når en lege misbruker sin stilling og tillitsforholdet til pasienter, til å skaffe seg seksuell omgang. Det dreier seg om sårbare pasienter som betror seg til en lege og blir utnyttet. Forholdene strekker seg utover i tid - i det ene tilfellet fortsetter det etter at pasientforholdet ble avsluttet, sier statsadvokat Benedicte Hordnes.

Hun peker også på at det er ti års aldersforskjell mellom legen og den ene pasienten.

Ble suspendert

Tekstmeldinger mellom legen og pasientene er en del av bevismaterialet i saken.

— Det har vært veldig mye kommunikasjon per sms, som viser at det har vært seksuell kontakt. De bygger opp under de fornærmedes forklaring, sier Hordnes.

Fylkeslegen i Hordaland har tidligere bekreftet overfor BT at mannen midlertidig er fratatt autorisasjonen som lege.

Ifølge statsadvokaten har legen erkjent å ha hatt et seksuelt forhold til den ene av kvinnene.

— Han har forklart at det var et kjærlighetsforhold. Når det gjelder den andre fornærmede, spriker forklaringene hans, sier Hordnes.

- Politiet inhabilt

Fastlegens forsvarer, Linda Ellefsen Eide, sier klienten nekter staffskyld.

— Min klient nekter straffskyld. Han opplever det slikat han, hans barn og familie, gjennom tre år har blitt truet og presset forpenger fra en av de fornærmede. Han er glad det er over, sier Eide.

Legen skal ha beskrevet situasjonen som et «trusselhelvete». Han har anmeldt politiet til Spesialenheten for ensidig etterforskning, og har også anmeldt en av de fornærmede for trusler.

— Han er skremt over at politiet ikke er objektive og at de har drevet så ensidig etterforskning i hans disfavør, sier Eide. Hun vil ikke gå nærmere inn på klientens forklaring.

Eide ba om at et annet politidistrikt skulle etterforske saken, fordi en nær slektning av en av de fornærmede i saken, jobber i Hordaland-politiet.

Statsadvokaten i Hordaland avslo kravet, og Riksadvokaten ble stående på samme konklusjon.

— Slektningen som er ansatt i politiet har ikke vært involvert i saken i det hele tatt, så det har ingen betydning for saken, sier statsadvokat Hordnes.

- Alvorlig sak

Line Ingebrigtsen er bistandsadvokat for den ene fornærmede i saken. Hun sier kvinnen er glad for å ha blitt trodd av påtalemyndigheten.

— Det er en alvorlig sak, du skal jo kunne ha tillit til helsepersonell. Her har det vært en veldig lite tillitsvekkende opptreden, sier Ingebrigtsen.

Bistandsadvokat for den andre kvinnen, Jon Olav Holvik, ønsker ikke å kommentere tiltalen.

Saken vil bli berammet i løpet av høsten. På vitnelisten står flere av legens tidligere pasienter. Det er satt av fem dager til rettssaken.

Det har ikke lykkes BT å komme i kontakt med legen.

Publisert