• MÅ VENTE: - All ære til regjeringen for at de tar rus og psykiatri på alvor, men vi må altså vente på den bebudede opptrappingsplanen til neste år, sier Erling Pedersen, leder for Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon. FOTO: Ørjan Deisz

Venter på rusløft fra regjeringen

Rusfeltets hovedorganisasjon etterlyser mer penger til kommunene.